Tag Archives: przepisy w sprawie kas fiskalnych

Przepisy w sprawie kas fiskalnych obligują podatników do przestrzegania wielu zasad związanych z prowadzeniem ewidencji i wystawianiem niezbędnych dokumentów. Konkretne informacje w tej sprawie można znaleźć w obowiązujących regulacjach prawnych. Ważne przepisy fiskalne zawiera w szczególności ustawa o podatku od towarów i usług oraz Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Co więcej, obowiązujące zasady musi znać zarówno właściciel działalności gospodarczej, jak i pracownik ewidencjonujący obrót ze sprzedaży prowadzonej na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych.

Oświadczenie podatnika i pracownika w sprawie znajomości przepisów fiskalnych

Znajomość przepisów jest niezbędna do zgodnego z prawem prowadzenia ewidencji sprzedaży. Wiele obowiązujących regulacji dotyczy m.in. rejestrowania obrotu oraz wystawiania i wydawania ważnych dokumentów przy użyciu kasy lub drukarki fiskalnej. Warto też pamiętać, że nie tylko podatnik jest zobligowany do znajomości i przestrzegania funkcjonujących przepisów. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących, regulacje dotyczące prowadzenia… Read More »

Kasa fiskalna a zwrot lub reklamacja towaru

Zwrot towaru lub reklamacja produktu bądź usługi to w dzisiejszych czasach normalna rzecz. Wiele firm gwarantuje swoim klientom skorzystanie z takiego prawa. Sprawa zaczyna się jednak komplikować wtedy, gdy sprzedaż produktu lub usługi została wcześniej zarejestrowana za pomocą kasy bądź drukarki fiskalnej. Podatnik nie może bowiem „wykasować” tego zdarzenia z pamięci danego urządzenia. Dlatego też… Read More »