Tag Archives: nowe przepisy fiskalne

Nowe przepisy fiskalne, przygotowywane m.in. przez polski resort finansów, będą związane z kasami rejestrującymi online. W regulacjach określone zostaną np. obowiązki towarzyszące stosowaniu wspomnianych urządzeń. To jednak nie wszystkie zmiany w nowych przepisach fiskalnych. Wystarczy wspomnieć o Rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących… Pierwszy projekt tych regulacji zakładał m.in. obowiązek programowanie stawek VAT na urządzeniu zgodnie z wytycznymi MF.

Raporty fiskalne na kasie lub drukarce online – co się zmieniło?

Wykonywanie raportów fiskalnych – dobowych oraz miesięcznych – to jeden z najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy, który do prowadzenia ewidencji używa kasy lub drukarki rejestrującej. Konieczność ta wynika m.in. z przepisów znajdujących się w odrębnym Rozporządzeniu Ministra Finansów. Niemniej, na początku maja 2019 roku weszły w życie nowe regulacje prawne, dotyczące głównie kas fiskalnych online. Czy… Read More »

Przeglądy techniczne raz jeszcze, czyli dodatkowe zmiany w przepisach

Dopiero co pisaliśmy o obowiązkowych przegląd technicznych. Wspominaliśmy wtedy nie tylko o tym, z jakimi czynnościami wiąże się takie sprawdzanie kasy rejestrującej, ale też o planowanych zmianach w przepisach fiskalnych. Niedawno okazało się jednak, że takich modyfikacji w funkcjonujących regulacjach prawnych będzie więcej. A wszystko za sprawą nowego Rozporządzenia Ministra Finansów.