Tag Archives: raport dobowy

Zgodnie z funkcjonującymi w Polsce przepisami, podatnicy korzystający z kas fiskalnych są zobligowani m.in. do wykonywania raportów dobowych. Takie zestawienia należy realizować zawsze po zakończeniu dnia, w którym rejestrowana była sprzedaż – a najpóźniej przed zarejestrowaniem pierwszej sprzedaży w kolejnym dniu (z nową datą). Co więcej, oprócz raportów fiskalnych dobowych, przedsiębiorcy są też zobligowani do wykonywania raportów miesięcznych.

Raporty fiskalne na kasie lub drukarce online – co się zmieniło?

Wykonywanie raportów fiskalnych – dobowych oraz miesięcznych – to jeden z najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy, który do prowadzenia ewidencji używa kasy lub drukarki rejestrującej. Konieczność ta wynika m.in. z przepisów znajdujących się w odrębnym Rozporządzeniu Ministra Finansów. Niemniej, na początku maja 2019 roku weszły w życie nowe regulacje prawne, dotyczące głównie kas fiskalnych online. Czy… Read More »

Raporty dobowe i miesięczne – to po prostu musisz wiedzieć

W kwestii obowiązkowego stosowania urządzenia fiskalnego istnieją sytuacje pozostawiające przedsiębiorcy pewną dowolność i takie, które wymagają całkowitego podporządkowania się określonym zasadom. Pierwszy przypadek dotyczy np. wyboru technologii sprzedaży – kasy lub drukarki rejestrującej – oraz rozwiązania odpowiedzialnego za archiwizację kopii paragonów (tradycyjnego bądź elektronicznego). Drugi zaś występuje choćby w związku z procedurą instalacji urządzenia oraz… Read More »