Tag Archives: oświadczenie podatnika i pracownika

Oświadczenie podatnika i pracownika, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, dotyczy obowiązków wynikających ze stosowania urządzenia fiskalnego w firmie. Właściciel przedsiębiorstwa jest bowiem zobligowany do zapoznania personelu z zasadami prowadzenia ewidencji oraz wystawiania i wydawania paragonów. Co więcej, przepisy fiskalne wymagają, aby potwierdzić to w formie pisemnej – sporządzając właśnie oświadczenie dla obydwu stron sprawy.

Oświadczenie podatnika i pracownika w sprawie znajomości przepisów fiskalnych

Znajomość przepisów jest niezbędna do zgodnego z prawem prowadzenia ewidencji sprzedaży. Wiele obowiązujących regulacji dotyczy m.in. rejestrowania obrotu oraz wystawiania i wydawania ważnych dokumentów przy użyciu kasy lub drukarki fiskalnej. Warto też pamiętać, że nie tylko podatnik jest zobligowany do znajomości i przestrzegania funkcjonujących przepisów. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących, regulacje dotyczące prowadzenia… Read More »