Tag Archives: zasady prowadzenia ewidencji na kasie

Zasady prowadzenia ewidencji na kasie są ściśle regulowane zarówno przez ustawę o podatku od towarów i usług, jak i odrębne Rozporządzenie Ministra Finansów. W szczególności istotne są przepisy dotyczące wydawania dokumentów fiskalnych (paragonów) oraz rejestrowania każdej sprzedaży, która jest dokonywana na rzecz osoby fizycznej (nieprowadzącej działalności gospodarczej) lub rolnika ryczałtowego. Do ważnych zasad prowadzenia ewidencji można też zaliczyć konieczność realizowania raportów dobowych i miesięcznych na kasie rejestrującej.

Oświadczenie podatnika i pracownika w sprawie znajomości przepisów fiskalnych

Znajomość przepisów jest niezbędna do zgodnego z prawem prowadzenia ewidencji sprzedaży. Wiele obowiązujących regulacji dotyczy m.in. rejestrowania obrotu oraz wystawiania i wydawania ważnych dokumentów przy użyciu kasy lub drukarki fiskalnej. Warto też pamiętać, że nie tylko podatnik jest zobligowany do znajomości i przestrzegania funkcjonujących przepisów. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących, regulacje dotyczące prowadzenia… Read More »