Tag Archives: raport miesięczny

Raport miesięczny – dokument realizowany przy użyciu kasy lub drukarki fiskalnej. Należy go wykonywać zawsze po zakończeniu miesiąca, w którym prowadzona była ewidencja na urządzeniu rejestrującym, a najpóźniej do 25. dnia kolejnego miesiąca. Dokument ten zawiera dane sumaryczne o wartości sprzedaży i wysokości podatku w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz wartości sprzedaży zwolnionej od podatku. Warto też pamiętać, że poza raportami miesięcznymi, przedsiębiorcy muszą wykonywać zestawienia za konkretną dobę.

Raporty fiskalne na kasie lub drukarce online – co się zmieniło?

Wykonywanie raportów fiskalnych – dobowych oraz miesięcznych – to jeden z najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy, który do prowadzenia ewidencji używa kasy lub drukarki rejestrującej. Konieczność ta wynika m.in. z przepisów znajdujących się w odrębnym Rozporządzeniu Ministra Finansów. Niemniej, na początku maja 2019 roku weszły w życie nowe regulacje prawne, dotyczące głównie kas fiskalnych online. Czy… Read More »

Raporty dobowe i miesięczne – to po prostu musisz wiedzieć

W kwestii obowiązkowego stosowania urządzenia fiskalnego istnieją sytuacje pozostawiające przedsiębiorcy pewną dowolność i takie, które wymagają całkowitego podporządkowania się określonym zasadom. Pierwszy przypadek dotyczy np. wyboru technologii sprzedaży – kasy lub drukarki rejestrującej – oraz rozwiązania odpowiedzialnego za archiwizację kopii paragonów (tradycyjnego bądź elektronicznego). Drugi zaś występuje choćby w związku z procedurą instalacji urządzenia oraz… Read More »