Tag Archives: raport fiskalny

Każdy podatnik, który przy obsłudze klientów indywidualnych korzysta z kasy lub drukarki fiskalnej, musi pamiętać m.in. o realizowaniu raportów fiskalnych. Przepisy wymagają od przedsiębiorców, aby wykonywali 2 rodzaje zestawień tego typu – dobowe oraz miesięczne. Nie ma więc np. konieczności realizowania raportu fiskalnego rocznego. Niemniej, wiele urządzeń rejestrujących pozwala na wystawienie dokumentu, który będzie dotyczył sprzedaży prowadzonej przez dany rok.

Raporty fiskalne na kasie lub drukarce online – co się zmieniło?

Wykonywanie raportów fiskalnych – dobowych oraz miesięcznych – to jeden z najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy, który do prowadzenia ewidencji używa kasy lub drukarki rejestrującej. Konieczność ta wynika m.in. z przepisów znajdujących się w odrębnym Rozporządzeniu Ministra Finansów. Niemniej, na początku maja 2019 roku weszły w życie nowe regulacje prawne, dotyczące głównie kas fiskalnych online. Czy… Read More »

Raporty dobowe i miesięczne – to po prostu musisz wiedzieć

W kwestii obowiązkowego stosowania urządzenia fiskalnego istnieją sytuacje pozostawiające przedsiębiorcy pewną dowolność i takie, które wymagają całkowitego podporządkowania się określonym zasadom. Pierwszy przypadek dotyczy np. wyboru technologii sprzedaży – kasy lub drukarki rejestrującej – oraz rozwiązania odpowiedzialnego za archiwizację kopii paragonów (tradycyjnego bądź elektronicznego). Drugi zaś występuje choćby w związku z procedurą instalacji urządzenia oraz… Read More »