Tag Archives: wydawanie paragonów fiskalnych

Wydawanie paragonów fiskalnych to powszechna czynność, która zawsze towarzyszy obsłudze klientów przy zastosowaniu kasy bądź drukarki rejestrującej. Obowiązek ten wynika m.in. z ustawy o podatku od towarów i usług. Bardziej szczegółowy opis wydawania paragonów fiskalnych znajdziemy zaś w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Ze wspomnianego aktu prawnego wynika przykładowo, że taki dowód sprzedaży trzeba wydać klientowi najpóźniej w chwili, gdy przyjmiemy zapłatę za towar lub usługę.

E-paragon z kasy online – co trzeba wiedzieć o elektronicznym dokumencie?

Paragon to jedna z pierwszych rzeczy, która kojarzy się z rejestrowaniem sprzedaży za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej. Wspomniane dowody sprzedaży należy wystawiać i wydawać bez względu na rodzaj stosowanego urządzenia. W przypadku stosowania kas fiskalnych online (drukarek również) mamy jednak do czynienia z 2 formami paragonu fiskalnego – papierową lub elektroniczną. O co w… Read More »