Przeglądy techniczne kasy… a co to takiego?

By | 16 października, 2018

Przegląd techniczny kasy - o czym pamiętać

Kontakt z serwisem kas rejestrujących nie ogranicza się jedynie do zlecenia fiskalizacji nowego modelu (lub takiego po wymianie pamięci). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorca musi również dopilnować tego, aby stosowane przez niego urządzenie przechodziło regularne przeglądy techniczne. A taką usługę również może wykonać wyłącznie serwisant, który posiada do tego odpowiednie uprawnienia.

Jak często zlecać „przejrzenie” urządzenia?

Nie ma jednego terminu, który byłby tutaj wspólny dla wszystkich przedsiębiorców. Polskie przepisy mówią jedynie, że przegląd techniczny kasy fiskalnej musi się odbywać nie rzadziej niż co 2 lata. Dotyczy to oczywiście wszystkich urządzeń rejestrujących, które zostały zainstalowane i zafiskalizowane w firmie – także tych „rezerwowych”. Niekiedy jednak warto go zlecać częściej. W niektórych przypadkach, np. przy rocznych przeglądach technicznych, można liczyć na przedłużenie gwarancji na moduł fiskalny. Ponadto, każde sprawdzenie urządzenia przez wykwalifikowanego serwisanta daje pewność, że technologia sprzedaży działa prawidłowo i zapewnia zgodne z przepisami rejestrowanie obrotu.

Co sprawdza serwisant kas fiskalnych?

Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, przegląd techniczny urządzenia może zostać przeprowadzony wyłącznie przez serwisanta, który posiada odpowiednie uprawnienia – przyznawane przez producenta lub importera kasy fiskalnej. Podczas wykonywania omawianej usługi sprawdza on różne rzeczy, m.in. poprawność naliczanych podatków oraz emitowanych dokumentów (paragonów, raportów). Ponadto, podczas przeglądu technik kontroluje stan istotnych elementów urządzenia: klawiatury, wyświetlaczy, akumulatora oraz przede wszystkim modułu fiskalnego. Istotne jest też to, że po przeprowadzeniu kontroli umieszcza on adnotację w książce serwisowej kasy. Taki wpis jest bardzo ważny i stanowi potwierdzenie, że urządzenie przechodzi obowiązkowe przeglądy techniczne w odpowiednich odstępach czasowych (nie rzadziej niż co 2 lata).

Nowe przepisy w sprawie przeglądów technicznych

Przy okazji omawiania tego obowiązku warto też wspomnieć, że niedługo ma wejść w życie nowelizacja ustawy VAT. W największym stopniu będzie ona poświęcona systemowi online oraz Centralnemu Repozytorium Kas. Niemniej, część nowych przepisów ma też dotyczyć przeglądów technicznych. Po wejściu w życie tej nowelizacji pojawi się m.in. kara za brak zgłoszenia kasy do takiej kontroli. Grzywna wyniesie 300 zł i będzie nakładana przez naczelników Urzędów Skarbowych (właściwych dla konkretnych działalności gospodarczych).

One thought on “Przeglądy techniczne kasy… a co to takiego?

  1. Robert

    Ja właśnie należę do tych którzy nieco częściej zlecają przegląd niż przepisowe „co 2 lata”. Tak wychodzi mi taniej a poza tym mam jeszcze większą pewność na bieżąco, że z kasą fiskalną wszystko ok 🙂

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA: *