Tag Archives: przegląd techniczny kasy fiskalnej

Przegląd techniczny kasy fiskalnej – obowiązkowa kontrola każdego urządzenia rejestrującego, które jest wykorzystywane do prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonów. Zgodnie z funkcjonującymi w Polsce przepisami, musi się odbywać nie rzadziej niż co 2 lata. I to właściciel kasy fiskalnej jest zobligowany do tego, aby pamiętać o właściwym terminie umówienia przeglądu technicznego. W przeciwnym razie, będą mu groziły dotkliwe konsekwencje, m.in. konieczność zwrotu ulgi za instalację pierwszego urządzenia rejestrującego.

Przeglądy techniczne kasy… a co to takiego?

Kontakt z serwisem kas rejestrujących nie ogranicza się jedynie do zlecenia fiskalizacji nowego modelu (lub takiego po wymianie pamięci). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorca musi również dopilnować tego, aby stosowane przez niego urządzenie przechodziło regularne przeglądy techniczne. A taką usługę również może wykonać wyłącznie serwisant, który posiada do tego odpowiednie uprawnienia.