Tag Archives: książka serwisowa kasy fiskalnej

Książka serwisowa kasy fiskalnej jest zawsze dołączana do zakupionego urządzenia rejestrującego. I trzeba ją posiadać przez cały okres stosowania konkretnego modelu. Brak książki serwisowej, która zawiera informacje na temat kasy, czyli m.in. wykonywanych przeglądów technicznych, grozi bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami. W takich okolicznościach organy skarbowego mogą np. podważyć prawidłowość prowadzonej ewidencji.

Przeglądy techniczne kasy… a co to takiego?

Kontakt z serwisem kas rejestrujących nie ogranicza się jedynie do zlecenia fiskalizacji nowego modelu (lub takiego po wymianie pamięci). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorca musi również dopilnować tego, aby stosowane przez niego urządzenie przechodziło regularne przeglądy techniczne. A taką usługę również może wykonać wyłącznie serwisant, który posiada do tego odpowiednie uprawnienia.