Tag Archives: serwisant kas fiskalnych

Serwisant kas fiskalnych to osoba, która ma uprawnienia do podejmowania interwencji technicznych, związanych ze sposobem funkcjonowania urządzeń rejestrujących. Zazwyczaj jest to również pracownik dystrybutora technologii sprzedaży. Do zadań serwisanta kas fiskalnych należy m.in. przeprowadzanie obowiązkowych przeglądów technicznych. Natomiast uprawnienia do świadczenia takich usług technicznych wyrabia on u producenta urządzeń rejestrujących.

Przeglądy techniczne kasy… a co to takiego?

Kontakt z serwisem kas rejestrujących nie ogranicza się jedynie do zlecenia fiskalizacji nowego modelu (lub takiego po wymianie pamięci). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorca musi również dopilnować tego, aby stosowane przez niego urządzenie przechodziło regularne przeglądy techniczne. A taką usługę również może wykonać wyłącznie serwisant, który posiada do tego odpowiednie uprawnienia.