Tag Archives: przegląd techniczny kasy

Przegląd techniczny kasy musi się odbywać nie rzadziej niż co 2 lata. Taki obowiązek na podatników nakładają funkcjonujące w Polsce przepisy fiskalne, a konkretnie – Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku. To zresztą nie jedyny wymóg dotyczący przeglądów technicznych kasy. Istotne jest także, aby procedura tego typu była wykonywana wyłącznie przez uprawnionych do tego serwisantów. Ponadto, przegląd techniczny kasy musi zostać potwierdzony wpisem w książce urządzenia.

Przeglądy techniczne raz jeszcze, czyli dodatkowe zmiany w przepisach

Dopiero co pisaliśmy o obowiązkowych przegląd technicznych. Wspominaliśmy wtedy nie tylko o tym, z jakimi czynnościami wiąże się takie sprawdzanie kasy rejestrującej, ale też o planowanych zmianach w przepisach fiskalnych. Niedawno okazało się jednak, że takich modyfikacji w funkcjonujących regulacjach prawnych będzie więcej. A wszystko za sprawą nowego Rozporządzenia Ministra Finansów.