Tag Archives: przeglądy techniczne kasy

Przeglądy techniczne kasy to jeden z kluczowych obowiązków przedsiębiorcy, który do obsługi klientów wykorzystuje wspomniane urządzenie rejestrujące. Usługę tego typu należy zlecać serwisowi nie rzadziej niż co 2 lata. Innymi słowy, przepisy nie wskazują na konkretną datę wykonania przeglądu technicznego kasy. Niemniej, to przedsiębiorca jest odpowiedzialny za to, czy jego urządzenie przeszło wspomnianą „kontrolę” we właściwym momencie.

Przeglądy techniczne raz jeszcze, czyli dodatkowe zmiany w przepisach

Dopiero co pisaliśmy o obowiązkowych przegląd technicznych. Wspominaliśmy wtedy nie tylko o tym, z jakimi czynnościami wiąże się takie sprawdzanie kasy rejestrującej, ale też o planowanych zmianach w przepisach fiskalnych. Niedawno okazało się jednak, że takich modyfikacji w funkcjonujących regulacjach prawnych będzie więcej. A wszystko za sprawą nowego Rozporządzenia Ministra Finansów.