Raporty fiskalne na kasie lub drukarce online – co się zmieniło?

By | 19 sierpnia, 2019

Raporty fiskalne na kasie online

Wykonywanie raportów fiskalnych – dobowych oraz miesięcznych – to jeden z najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy, który do prowadzenia ewidencji używa kasy lub drukarki rejestrującej. Konieczność ta wynika m.in. z przepisów znajdujących się w odrębnym Rozporządzeniu Ministra Finansów. Niemniej, na początku maja 2019 roku weszły w życie nowe regulacje prawne, dotyczące głównie kas fiskalnych online. Czy zmieniły one również zasady dotyczące wykonywania raportów dobowych i miesięcznych?

Czym jest raport fiskalny?

Zanim przejdziemy do omówienie zmian w przepisach, warto najpierw przypomnieć, czym w ogóle jest raport fiskalny. Definicję takiego dokumentu można znaleźć m.in. w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. A brzmi ona następująco: „(…) rozumie się przez to odpowiednio pełny lub skrócony raport fiskalny zawierający w szczególności dane sumaryczne o wartości sprzedaży i wysokości podatku w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz wartości sprzedaży zwolnionej od podatku odpowiednio za daną dobę, wybrany okres lub cały okres pracy kasy”.

Zestawienia w formie papierowej i elektronicznej

W przypadku dotychczasowych urządzeń rejestrujących – z kopią tradycyjną i elektroniczną – nie ma żadnych wątpliwości. Ich użytkowanie zawsze obliguje do realizowania raportów dobowych i miesięcznych w formie papierowych wydruków. Z kasami i drukarkami online jest jednak inaczej… Jak można przeczytać we wspomnianym już Rozporządzeniu Ministra Finansów, podatnicy, którzy prowadzą ewidencję przy zastosowaniu urządzeń rejestrujących nowego typu (online), wystawiają m.in. raporty fiskalne dobowe w postaci elektronicznej oraz raporty fiskalne okresowe, w tym miesięczne, w postaci papierowej.

Kiedy wykonywać raporty dobowe i miesięczne?

Czy nowe przepisy fiskalne, które zaczęły obowiązywać od 1 maja 2019 roku, zmieniły „terminy” wykonywania raportów dobowych oraz miesięcznych? W tym przypadku odpowiedź brzmi – nie. W ostatnim Rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących zachowano dotychczasowe zasady. Co za tym idzie, raport dobowy należy wykonywać „po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym”. Natomiast raport miesięczny – „po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu”. Dotyczy to zarówno urządzeń z kopią papierową i elektroniczną (dotychczasowych), jak i modeli online. Niemniej, w Rozporządzeniu MF jest również mowa o tym, że „w przypadku kas on-line zamiast raportu fiskalnego okresowego (miesięcznego) podatnicy mogą wystawić łączny raport fiskalny okresowy (miesięczny)”.

One thought on “Raporty fiskalne na kasie lub drukarce online – co się zmieniło?

  1. aNiTa

    Dzięki za ten artykuł! W sumie temat tak często nie podejmowany w obliczu różnych zmian, związanych z systemem online. A w końcu to rzecz ważna i łatwo przegapić te zmiany. Podam dalej, pozdrawiam 🙂

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA: *