Co grozi za niewydanie paragonu?

By | 18 sierpnia, 2015

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej, w wielu przypadkach musimy zacząć ewidencjonować obrót przy użyciu kasy lub drukarki rejestrującej. Korzystanie z obydwu urządzeń obliguje do wystawiania i wydawania klientom paragonów fiskalnych. Należy to robić zawsze w momencie zakupu przez nabywcę towaru lub usługi. Niestety, nie każdy przedsiębiorca prowadzi ewidencję zgodnie z funkcjonującymi przepisami. A warto zdawać sobie sprawę z tego, że niepoprawne rejestrowanie obrotu grozi dotkliwymi karami. O jakie sankcje chodzi?

Novitus Sento Lan E

Jakie sankcje?

Jeśli mielibyśmy posłużyć się Kodeksem Karnym Skarbowym, to trzeba się odwołać do jednego z zapisów: karze grzywny, do 180 stawek dziennych, podlega ten, kto wbrew obowiązkowi nie wystawia paragonów, wystawia je w sposób niewłaściwy lub odmawia ich wystawienia. Stawka ta nie może być niższa od 1/3 minimalnego wynagrodzenia, ani też przewyższać czterystukrotności tej kwoty. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę kondycję osobistą, rodzinną, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe osoby, która dopuściła się złamania przepisów.

W zależności od konkretnej sytuacji, sąd może złagodzić lub zaostrzyć karę grzywny. Specjalne obostrzenie stosuje się m.in., gdy przestępstwo skarbowe popełniane jest naumyślnie, stanowi stałe źródło dochodu czy też wtedy, kiedy jedna osoba nakłania drugą do postępowania niezgodnego z prawem.

Jaka grzywna?

Niekiedy sąd może odstąpić od sankcji, a na przedsiębiorcę, który nie wydał klientowi paragonu – nałożyć tylko grzywnę. Będzie tak np. w sytuacji, gdy klient nie otrzymał paragonu przez nieuwagę, a wartość transakcji nie jest wysoka. W takich okolicznościach kara grzywny może wynieść od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Czym jest ustanie karalności?

Oddzielną kwestią jest ustanie karalności w przypadku opisanych powyżej wykroczeń. Jeżeli przedsiębiorca nie wyda paragonu klientowi, kara skarbowa przestaje mu grozić po roku od daty tego czynu. Jeśli natomiast jest to mandat karny, ma to miejsce po roku od jego uiszczenia. Najdłużej, bo aż pięć lat, trwa okres przestępstwa skarbowego. Łatwo wywnioskować, że niewydawanie paragonów często po prostu się nie opłaca. Zdecydowanie lepiej prowadzić ewidencję zgodnie z prawem – przy użyciu kasy lub drukarki.

4 thoughts on “Co grozi za niewydanie paragonu?

  1. Olek

    Gdzieś czytałem, że te wszystkie kary za niewydanie paragonu mają być jeszcze mocniej zaostrzone

    Reply
  2. świadek

    zwłaszcza, że byłem przy sytuacji, gdy klient zrobił awanturę sprzedawcy, że mu nie wydał paragonu. no i słusznie! dokładnie, przepis to przepis – po pierwsze lepiej nie ryzykować a pod drugie tak zwyczjanie trzeba

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA: *