Tag Archives: zwrot za kasę fiskalną

Zwrot za kasę fiskalną przysługuje przedsiębiorcy wyłącznie wtedy, gdy spełni on kryteria zawarte w funkcjonujących przepisach. A te zakładają m.in. to, że refundowane z budżetu państwa są wyłącznie urządzenia rejestrujące online. Co więcej, musi to być pierwsza kasa lub drukarka w danej działalności gospodarczej. Obecnie przepisy fiskalne dopuszczają również przyznanie ulgi za obowiązkową wymianę dotychczasowej technologii sprzedaży. Z takiej refundacji mogą skorzystać podatnicy zobligowani do wcześniejszego wdrożenia urządzeń online.

Które przepisy definiują ulgę za kasę fiskalną i kiedy można skorzystać z refundacji?

Już od wielu lat w polskim prawodawstwie funkcjonuje tzw. ulga za zakup urządzenia fiskalnego. Przez długi czas była ona przyznawana za instalację pierwszej kasy lub drukarki (również bez względu na rodzaj takiego modelu – z kopią papierowa lub elektroniczną). Nic jednak nie trwa wiecznie… Jeszcze w zeszłym roku zmieniły się przepisy dotyczące m.in. wspomnianej ulgi.… Read More »