Raporty dobowe i miesięczne – to po prostu musisz wiedzieć

By | 12 marca, 2018

Obowiązek wykonywania raportów dobowych i miesięcznych

W kwestii obowiązkowego stosowania urządzenia fiskalnego istnieją sytuacje pozostawiające przedsiębiorcy pewną dowolność i takie, które wymagają całkowitego podporządkowania się określonym zasadom. Pierwszy przypadek dotyczy np. wyboru technologii sprzedaży – kasy lub drukarki rejestrującej – oraz rozwiązania odpowiedzialnego za archiwizację kopii paragonów (tradycyjnego bądź elektronicznego). Drugi zaś występuje choćby w związku z procedurą instalacji urządzenia oraz takich zadań, jak realizacja raportów fiskalnych.

Raporty fiskalne – jedna z najważniejszych kwestii

Realizacja raportów fiskalnych to istotna, integralna część działań związanych z prowadzeniem ewidencji obrotu przy użyciu urządzenia rejestrującego. Co za tym idzie – to jeden z podstawowych, prawnie określonych obowiązków podatnika. Wspomniane raporty stanowią składową dokumentacji potwierdzającej prawidłowe zarządzanie działalnością handlową. A czym konkretnie są? To wydruki zawierające szczegółowe informacje o obrocie uzyskanym w danym okresie – z uwzględnieniem łącznej kwoty podatku należnego VAT, stawek podatku, wolnych od niego transakcji itd. Błędne wykonywanie bądź absolutne zaprzestanie realizacji tych dokumentów oznacza więc złamanie obowiązujących przepisów, co może spotkać się z konsekwencjami ze strony organów skarbowych. Mowa konkretnie o 2 rodzajach raportów – dobowych oraz miesięcznych.

Raporty dobowe i miesięczne – zasady realizacji

Już same nazwy poszczególnych rodzajów raportów podpowiadają, jakich sytuacji dotyczą. W pierwszym przypadku chodzi oczywiście o wysokość obrotu i kwoty podatku należnego VAT, osiągniętą w granicach konkretnej doby. Dokument ten najczęściej wykonuje się przy zamknięciu sprzedaży, czyli na koniec dnia, gdy mamy pewność, że nie zrealizujemy już ani jednej transakcji. Trzeba jednak nadmienić, że to nie wyłączna możliwość sporządzenia raportu dobowego. Alternatywą jest realizacja wydruku dnia następnego. Musi to jednak nastąpić przed zarejestrowaniem na urządzeniu fiskalnym pierwszej transakcji z tej doby pracy. Tylko tak można uniknąć błędu w dokumentacji. Jeśli zaś chodzi o drugi rodzaj raportów, to służy on zachowaniu szczegółowych informacji o obrocie w skali konkretnego miesiąca. Zasady realizacji tych wydruków wyglądają jednak nieco inaczej. Raport należy wykonać najpóźniej 25 dnia następującego po tym, którego ma dotyczyć dokument. Co więcej, w przypadku obu typów raportów występują sytuacje wyjątkowe, pozwalają zrezygnować z wystawiania danego wydruku. Jeśli w ciągu dnia nie doszło do ani jednej transakcji – raport dobowy nie musi być realizowany. Analogicznie jest z raportem miesięcznym, jeśli w tym okresie nie nastąpiła ani jedna sprzedaż.

 

Jeśli podatnik – przez wzgląd na duży ruch, intensywny tryb pracy i mnogość obowiązków – ma skłonność do zapominania o realizacji raportów fiskalnych, zawsze może też zaopatrzyć się w urządzenie rejestrujące, wyposażone w funkcje automatycznych przypomnień. Dzięki temu technologia sprzedaży sama, w odpowiednim momencie, poinformuje o konieczności wykonania danego wydruku.

One thought on “Raporty dobowe i miesięczne – to po prostu musisz wiedzieć

  1. TraVis

    U mnie funkcja automatycznych przypomnień o raportach naprawdę zacna i przydatna. A jak u Was ????

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA: *