Tag Archives: prowadzenie ewidencji na kasie fiskalnej

Kiedy obowiązkowe staje się prowadzenie ewidencji na kasie fiskalnej? Zacznijmy od tego, że dotyczy to wyłącznie tych przedsiębiorców, którzy obsługują osoby fizyczne oraz rolników ryczałtowych. Poza tym, zgodnie z osobnym Rozporządzeniem MF, prowadzenie ewidencji na kasie fiskalnej staje się obowiązkowe albo po przekroczeniu rocznego limitu obrotu (obliczanego proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia handlu), albo w sytuacji, gdy dany typ działalności nie może skorzystać z żadnych zwolnień (podmiotowych lub przedmiotowych).

Jak użytkownicy kas i drukarek ewidencjonują zwroty i reklamacje?

Prowadzenie ewidencji to w przypadku stosowania kasy fiskalnej kluczowe sformułowanie. Niemniej, nie w każdym przypadku odnosi się to do samego rejestrowania sprzedaży. Przykładowo: podatnicy korzystający z kas fiskalnych, którzy uznają zwroty i reklamacje towarów bądź usług, muszą również prowadzić dodatkową ewidencję, dotyczącą właśnie tego zagadnienia. Na czym konkretnie to polega i o jakich wymogach trzeba… Read More »